Kurserna startar 19 januari.

Anmälan till samtliga kurser öppnar den 1 januari. För gamla medlemmar är anmälan öppen sedan den 18 december och man har förtur fram till den 1 januari.

Klicka på länken för att anmäla dig: https://sportadmin.se/book/?F={9BFF31DC-15C9-4764-89F2-D28C998DAF13}

Vi har börjat använda ett automatiserat och digitalt föreningssystem för att skapa ännu bättre förutsättningar för att utveckla vår verksamhet. Detta innebär att du som medlem kommer att kunna betala dina avgifter via digitala betalningsmetoder – en smidigare upplevelse för dig och en enklare hantering för oss.
Detta kommer även att bidra till en minskad manuell administration för oss som förening då din betalning kommer att prickas av direkt i vårt system. Så fort du har betalt din Medlemsavgift får du tillgång till olika funktioner i SportAdmins MedlemsApp!
En administrationsavgift mellan 9 – 59 kr, beroende på beloppet, per betalning tillkommer.
Nu ser vi fram emot ett nytt år och många roliga träningar!

KURSPROGRAM:
KFUM ÖREBRO DANS MASSIVE COMMUNITY VT-20

 Kurserna startar igen den 19 januari.

Kursprogram KFUM Dans Massive Community Våren 2020

 Dag                                   Kurs                              Nivå                  Ledare     

Måndagar 18.20-19.00    Hiphop 9-12 år    Nybörjare               Rodin

(Elever som gick hiphop kidz 7-9 år 17.30 flyttar till tisdag 17.30, är man 9 år kan man välja måndag 18.20 tiden)

Måndagar 19.00-19.50     Streetdance 12-14 år  Forts Rodin OBS! Ny tid!!

Måndagar 19.50-20.40     Afro Vuxna    Nybörjare/Fortsättning      Naomi

(Afro vuxna har bytt dag från tisdag till måndag)

Tisdagar 17.00-17.30   Dans & rörelse 5-6 år  Fortsättningsnivå    Erika

Tisdagar 17.15-18.05  Locking 13+   Fortsättningsnivå     Emma

Tisdagar 17.30-18.10    Hiphop kidz 7-9 år  Fortsättningsnivå     Erika

(Hiphop kidz flyttas hit från måndagar 17.00 och 17.40)

Tisdagar 18.05-19.05    Streetdance 13+  Fortsättning/avancerad   Emma

Tisdagar 18.10-18.50    Showdans 7-9 år  Nybörjare/Fortsättning   Erika

(Gruppen showkidz byter namn till showdans)

Tisdagar 18.50-19.40   Streetdance 9-12 år  Fortsättningsnivå    Erika

(Söndagar 13.00 hiphop flyttar hit till 18.50)

Tisdagar 19.05-20.05    Streetdance Vuxna  Fortsättningsnivå    Emma

Tisdagar 19.40-20.30   Afro 16+    Fortsättningsnivå   Naomi

Onsdagar 17.00-17.40   Dans & rörelse 4-5 år  Nybörjare/Forts  Gabrielle

Onsdagar 17.40-18.20   Dans & rörelse 5-6 år  Forts    Gabrielle

Onsdagar 18.20-19.00   Showkidz 7-9 år           Nybörjare/Fort Gabrielle

Onsdagar 19.00-19.45   Showdans 9-12 år        Forts      Gabrielle

Onsdagar 19.50-20.50   Showdans Vuxna           Nybörjare/Forts Gabrielle

Torsdagar 17.00-17.30   Dans & rörelse 5-6 år    Forts      Camilla

Torsdagar 17.15-18.15   Dancehall 13+              Forts         Sarah

Torsdagar 17.30-18.20   Showdans 8-10 år        Forts Full   Camilla

Torsdagar 18.20-19.10   Showdans 11-15 år     Forts    Camilla

(Måndagar show 19.10 flyttar hit till 18.20)

Torsdagar 19.10-20.10   Tropical mix   Avancerad Full   Camilla

Söndagar 15.00-17.00    Hiphop/Advanced 15+  Avancerad nivå  Anita 

Förändringar i schemat

De elever som gick för Rodin Måndagar kl 17.00 hiphop kidz flyttar till tisdagar kl 17.30

De elever som gick för Sofia måndagar 17.40 hiphop kidz flyttar till tisdagar 17.30. Är man 9 år kan man även välja måndagar hiphop 9-12 år kl 18.00

De elever som gick för Sofia på Måndagar Street 18.20 har ny tid Måndagar 19.00-19.50 Streetdance 12-14 år  Fortsättningsnivå  Rodin

De elever som gick för Sofia på måndagar kl 19.10 showdans väljer torsdagar 18.20 eller onsdagar 19.00 showdans.

De som dansade för Anita söndagar kl 13.00 Hiphop flyttar till tisdagar kl 18.10 för Erika

De som dansade för Naomi afro vuxna tisdagar kl 20.05 byter dag till måndagar 19.50

Kurserna startar igen den 19 januari.

Rörelseglädje:

Denna kurs handlar inte om dans som våra andra kurser utan i gruppen KFUM Rörelseglädje kommer vårt fokus att vara just rörelseglädje där en grund läggs för framtida idrotter. Vi vill skapa en föreningsaktivitet där varierande aktiviteter är prioriteringen och glädjen i deltagandet kommer från barnens egna engagemang. Vår ambition är att skapa barn som känner sig bekväma i många olika situationer, ökar sin rörelseförmåga och sina motoriska färdigheter samt tränar den sociala förmågan att samspela med andra. Detta är gruppen för de som önskar ge sina barn möjligheter att utvecklas genom roliga aktiviteter, varierande moment samt en glädje vid varje tillfälle.
Kursen leds av utbildade pedagoger med god kunskap och erfarenhet om inlärning i idrott.
Plats: Johannaskolans idrottshall Glomman 94 702 30 Örebro
Dag och Tid: Söndagar kl 10.00-10.50

 

Våra kursledare:
Camilla Örvill, Erika Wallström, Anita Basha, Gabrielle Henriksson, Naomi Nzau, Emma Hägerman Sundberg, Sarah Nzau, Rodin Siniremera & Alice Olofsson Rosmark